شماره حساب ها

چنانچه برای شما مقدور نمیباشد تا از طریق درگاه های آنلاین ، هزینه خدمات دریافتی خود را بپردازید و یا به هر دلیل دیگری که نمیخواهید از درگاه آنلاین موجود در وب سایت استفاده کنید، میتوانید هزینه خدمات دریافتی را از طریق شماره حساب های زیر واریز نمایید و سپس از طریق ثبت فیش بانکی و یا ارسال تیکت فیش واریزی خود را برای ما ارسال کنید .

شماره حساب وی آی پی هاست

شماره حساب وی آی پی هاست   بانک ملت

    شماره حساب: 8871487328
    شماره شبا : IR510120020000008871487328
    شماره کارت : –
    نام صاحب حساب : امیرحسین برخورداری
    بعد از واریز هزینه لطفا وارد ناحیه کاربر خود شوید و فقط از        طریق تیکت اطلاعات واریزی خود را برای ما ارسال فرمایید.

‫0/5 ‫(0 نظر)