اخبار

تغییر نقشه تولید تراشه های TSMC

پس از وقوع سیل در تایوان و آب گرفتگی محل تاسیس کارخانه تولید تراشه های 3 و 5 نانومتری شرکت تایوانی، تاسیسات تولید این شرکت در محل دیگری نصب خواهند شد، تولید آنها تا چند ماه به تاخیر خواهد افتاد و نقشه تولید تراشه های TSMC تغییر خواهد کرد

ادامه مطلب