خرید لایسنس

خرید لایسنس

لایسنس سی پنل vps
1.35 $ ماهانه
 • هزینه راه اندازی: 10 $ یکبار
 • تغییر ip سرور تا 3 مرتبه رایگان
 • به روز رسانی خودکار از سرور اصلی
 • نصب و کانفیگ اولیه رایگان
لایسنس کلود لینوکس
2.70 $ ماهانه
 • هزینه راه اندازی: 10 $ یکبار
 • تغییر ip سرور تا 3 مرتبه رایگان
 • به روز رسانی خودکار از سرور اصلی
 • نصب و کانفیگ اولیه رایگان
لایسنس لایت اسپید
2.70 $ ماهانه
 • هزینه راه اندازی: 10 $ یکبار
 • تغییر ip سرور تا 3 مرتبه رایگان
 • به روز رسانی خودکار از سرور اصلی
 • نصب و کانفیگ اولیه رایگان
لایسنس جت بکاپ
1.35 $ ماهانه
 • هزینه راه اندازی: 0 $ یکبار
 • تغییر ip سرور تا 3 مرتبه رایگان
 • به روز رسانی خودکار از سرور اصلی
 • نصب و کانفیگ اولیه رایگان
لایسنس سی پنل Dedicated
2.70 $ ماهانه
 • هزینه راه اندازی: 20 $ یکبار
 • تغییر ip سرور تا 3 مرتبه رایگان
 • به روز رسانی خودکار از سرور اصلی
 • نصب و کانفیگ اولیه رایگان
لایسنس دایرکت ادمین
1.35 $ ماهانه
 • هزینه راه اندازی: 0 $ یکبار
 • تغییر ip سرور تا 3 مرتبه رایگان
 • به روز رسانی خودکار از سرور اصلی
 • نصب و کانفیگ اولیه رایگان
لایسنس whmcs
2.70 $ ماهانه
 • هزینه راه اندازی: 0 $ یکبار
 • تغییر ip سرور تا 3 مرتبه رایگان
 • به روز رسانی خودکار از سرور اصلی
 • نصب و کانفیگ اولیه رایگان
WHM Reseller
2.70 $ ماهانه
 • هزینه راه اندازی: 0 $ یکبار
 • تغییر ip سرور تا 3 مرتبه رایگان
 • به روز رسانی خودکار از سرور اصلی
 • نصب و کانفیگ اولیه رایگان